Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 02 2013

21:32

February 24 2012

00:30

Untitled

Tumblr_lli0jkynqr1qaho5jo1_500
Reposted fromtheselittlepix theselittlepix

January 28 2012

sushi0x01
17:06
"Obsługa podstawowej interakcji"
... sounds like fun.
Tags: react

November 01 2011

sushi0x01
13:37
13:07

October 30 2011

08:02
07:35

October 29 2011

sushi0x01
09:45
Teraz to ja rozumiem ten Budapeszt :]
Tags: react

October 28 2011

08:39

October 02 2011

16:55

September 28 2011

22:22

July 01 2011

sushi0x01
20:27

Fwd: katkrawczuk: me / copyright Chris Triance-Martin
Reposted fromhtcair htcair

June 28 2011

sushi0x01
21:59

Życie to matematyka.

Możesz liczyć tylko na siebie, lecz to liczenie na innych daje nam satysfakcję.
Miłość i przyjaźń może pomnożyć się tylko wtedy, gdy się ją dzieli.
Pierwiastkiem szczęścia jest świadomość obecności kogoś bliskiego.
Kiedy się zawiedziesz, serce potrafi kłuć niczym kąt ostry.
Po trudnościach zwykle próbujemy wyjść na prostą, ale to niełatwa próba.
Choć nie na wszystkie zadania znamy odpowiedź, każde ma jakieś rozwiązanie.
I tak, jak dwa plus dwa równa się cztery, tak tęsknić równa się kochać ?
Reposted fromiminvisible iminvisible

June 04 2011

sushi0x01
13:35
tak siedzę i patrzę jak mi życie nie wychodzi.
Reposted fromheatriss heatriss

May 05 2011

sushi0x01
20:02
nażarłaś się szczęścia to teraz rzygaj.

April 29 2011

sushi0x01
15:15
Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie.

— Albert Einstein

Reposted frompavarotti pavarotti viamorfine morfine

April 28 2011

sushi0x01
17:25
Głupim nazywa się człowiek, który mając kochającą go osobę, odrzuca ją. Robi to dlatego, bo myśli, że potrzebna jest mu wolność, która z biegiem czasu okaże się jego największym wrogiem...
Reposted fromsayhello sayhello vialubie-lato lubie-lato
sushi0x01
17:24

'I czasem przychodzi taki moment w życiu człowieka, że trzeba zrezygnować, zapomnieć, pójść na przód. i nieważne, jak cholernie by ci zależało, jak trudne by to było. Po prostu trzeba.'

Reposted frommorfine morfine vialubie-lato lubie-lato

April 26 2011

sushi0x01
21:57
'Gdyby tęsknił to by powiedział. Gdyby chciał to by napisał. Gdyby kochał to by się starał. Bez ale. Kropka. A teraz to zapamiętaj.'
Reposted frommorfine morfine
sushi0x01
21:39

Teoria gór.

Niektórzy maja całe życie pod górkę ale wierzę, że na końcu dotra na szczyt, z którego będzie tak piękny widok, że nawet jesœli to ostatnia rzecz jaka zobacza w życiu, to będzie warto. A kiedy mamy za bardzo z górki, z rozpędu mozemy nie zauwazyc zblizajacego sie wzniesienia i przypierniczyc w nie. Glowa.
Reposted fromklaudzik klaudzik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl